చిట్యాల ప్రతినిధి:-జయశంకర్ భూపాలపల్లి చిట్యాల మండలంలో ఇటీవల అకాల మరణం చెందిన చిట్యాల ఈనాడు సీనియర్ రిపోర్టర్ రాంరెడ్డి గారి
సంతాప సభాను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూన్నా రాష్ట్ర TUWJ H143 ఉపాధ్యక్షుడు BR లెనిన్ గారు