కోడంగల్ నియోజకవర్గం లో 13 మంది తె రా స సర్పంచ్ అభ్యర్థుల ఏక గ్రీవ ఎన్నిక.
ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన సర్పంచ్ అభ్యర్థులను సన్మానించి శుభకాంక్షలు తెల్పిన ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్ రెడ్డి.