మండలాల వారిగా ఏకగ్రీవం అయిన గ్రామపంచాయతీలు.

వర్ధన్నపేట మండలం

1.కొత్తపల్లి
2.బొక్కలగూడెం
3.RD తండా

పర్వతగిరి మండలం

1.నారాయణపురం
2.గోరుగుట్ట తండా
3.తూర్పు తండా
4.మాల్యా తండా
5.శ్రీనగర్
6.జమాలపురం
7.CK తండా

ఐనవోలు మండలం

1.ఉడుతగూడెం
2.లింగమోరిగూడెం