వరంగల్ అర్బన్ ప్రతినిధి:- పోచమైదాన్ లో ఏర్పాటు చేసిన డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ 128 వ జయంతి కార్యక్రమంలో ముఖ్యఅతిధిగా పాల్గొన్న తూర్పు ఎమ్మెల్యే నన్నపునేని నరేందర్…