అక్రిడేటేడ్ జర్నలిస్టు లకు టోల్ గేట్ ఫీజు రద్దు చేస్తూ 18/02/2019 న go విడుదల చేసిన కేంద్ర మంత్రి నీతీన్ గడ్కారి.