జనవరి 31, 2019
శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయనం, హేమంతఋతువు పుష్యమాసం బహుళపక్షం
తిధి :ఏకాదశి రా7.31 తదుపరి ద్వాదశి
వారం : గురువారం
నక్షత్రం : జ్యేష్ఠ రా9.13 తదుపరి మూల
వర్జ్యం : రా.తె5.41నుండి
దుర్ముహూర్తం :ఉ10.22 – 11.07 & మ2.51 – 3.36
అమృతకాలం :మ12.05 – 1.44
రాహుకాలం:మ1.30 – 3.00
యమగండం: ఉ6.00 – 7.30