ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
ఫిబ్రవరి 20, 2019
శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయనం
శిశిరఋతువు మాఘమాసం బహుళపక్షం
తిధి.: పాడ్యమి రా7.41 తదుపరి విదియ
వారం: బుధవారం
నక్షత్రం:మఖ ఉ9.27
తదుపరి పుబ్బ
వర్జ్యం : సా4.56 – 6.26
దుర్ముహూర్తం: ఉ11.51 – 12.37
అమృతకాలం:ఉ7.13 – 8.42 & రా1.55 – 3.25
రాహుకాలం:మ12.00 -1.30
యమగండం: ఉ7.30 – 9.00
శుభమస్తు🙏🏻